Selecteer een pagina

Door uw eigen turbines te vergelijken met andere turbines in de database, krijgt u een realistisch en objectief overzicht van de performance van uw turbines en dit stelt u bijvoorbeeld in staat uw onderhoudspartij uit te dagen.

Alle Nederalndse windturbine eigenaren komen nu in aanmerking voor gratis inschrijving tot en met 30 april.


Greensolver Index report

Dit report is een voorbeeld van een rapportage uit de Greensolverindex. Het stelt u in staat om op uw verzoek een windpark te vergelijken met het portfolio in de Greensolverindex.

Dit rapport is opgesteld in 2015 en geeft u inzicht in de mogelijkheden om de prestaties voor 2016 te verbeteren. Als u graag wilt weten hoe GreensolverIndex u kan helpen de prestatie van uw asset te verbeteren aarzel dan niet en neem contact us

Technische beschikbaarheid

Uitvalpercentage

Stilstand analyse per oorzaak

Stilstand wegens defecten en onderhoud geanalyseerd naar type turbine

 

Onderhoudscijfers

Netwerk storingen

Capaciteitsfactor

Conclusie

  • O&M1 lijkt voor dit portfolio wederom de best presterende partij. Er zou onderzoek kunnen worden gedaan naar het prijsverschil in windmolens bij het investeren in een windpark en het verschil in beschikbaarheid/prestaties van zo’n windpark, om te bepalen of het die investering al dan niet waard is.
  • Voor dit specifieke portfolio moet extra aandacht uitgaan naar “netwerk storingen” en de “overige stops”.
  • “Netwerk storingen” komen vooral veel voor in het VK; ons advies voor deze parken zou zijn de overeenkomsten ten aanzien van het netbeheer nog eens tegen het licht te houden.
  • Voor wat betreft de “overige stops” doen de problemen zich hoofdzakelijk voor aan Duitse zijde. Dit dient grondig te worden onderzocht door de Technisch Manager.
  • In het algemeen laten de algehele cijfers van beschikbaarheid en stilstand een onder performance van het portfolio zien.

 


Share This