Selecteer een pagina

De markt voor duurzame energie is ontegenzeggelijk een van de meest opwindende groeimarkten van onze huidige tijd. Binnen deze groeiende markt staat Nederland aan de vooravond van een explosieve groei van zonne-energie. De eerste ‘utility scale’ parken zijn reeds opgeleverd of worden gebouwd. Afgaande op recente SDE+ beschikkingen en aanvragen zullen nog vele multi-MW zonneparken volgen. Momenteel worden volgens onze informatie meer dan 150 parken (> 3 MWp) ontwikkeld in Nederland.

Deze groei wordt gefaciliteerd door de overheid in de vorm van een exploitatiesubsidie (SDE+). De realiteit is echter ook dat, in haar streven naar Grid Parity, deze overheidssteun structureel is verlaagd en verder zal worden afgebouwd. Daarnaast moeten zonneprojecten binnen de SDE+ concurreren met andere vormen van duurzame energie, hetgeen ontwikkelaars dwingt tot zeer concurrerende biedingen binnen de SDE+.

Voorgaande heeft tot gevolg dat projectontwikkelaars en financiers zich geconfronteerd zien met een sterke druk op inkomsten en daardoor een zeer uitdagend businessmodel. Teneinde de juiste returns te kunnen realiseren wordt het uiterste gevraagd van de projecten. Grenzen worden opgezocht ten aanzien van ontwerp, lay-out, dimensionering omvormers, grond gebruik, EPC-leveranciers, inkoopprijzen, energieopbrengst, garanties etc.

De assets moeten worden opgeleverd met een zo hoog mogelijke opbrengst en tegen zo laag mogelijke kosten. Ook de kwaliteit is een belangrijk aspect, maar de praktijk leert dat kwaliteit toch vaak op de laatste plaats komt.

Wordt de ‘Kwaliteit’ hierbij het kind van de rekening?

Als technisch adviseur beoordelen wij de project levensduur, identificeren we projectrisico’s en adviseren we over mogelijke verbeteringen in uw project.

Hierbij nemen wij uiteraard onze ervaring als asset manager mee. Wij beheren 800MW aan operationele assets en zien in onze dagelijkse praktijk veel goede, maar helaas ook minder goede voorbeelden. Ook onze internationale due-diligence ervaring leert een aantal belangrijke lessen welke zonder uitzondering in de Nederlandse praktijk kunnen worden toegepast

Share This